16.07.2021 – Člupek, Litomyšl – technická pomoc


Záplava po přívalovém dešti v Němčicích, část Člupek. Jednotka byla po domluvě s operačním střediskem cestou k zásahu odvolána k jiné události v Litomyšli. 1 zásah – ulice Bělidla. Jednotka po příjezdu na místo zásahu průzkumem zjistila zaplavení supermarketu vodou z poškozeného svodu. Byl vypnut přívod el. proudu a provedeno provizorní opravení svodu. Po ukončení zásahu jednotka přejíždí na další událost. 2 zásah – voda v prodejně na Smetanově náměstí. Jednotka po příjezdu na místo průzkumem zjistila zatopený sklep a chodbu. Bylo nasazeno kalové čerpadlo. Po odčerpání se jednotka přesunula dál. 3 zásah – Lidická ulice. Jednotka po příjezdu na místo, že voda stále přitéká, proto po domluvě s majitelkou odjela k jiné událostí s tím, že se poté vrátí. Po opětovném příjezdu bylo nasazeno kalové čerpadlo k odčerpání vody ze sklepa. 4 zásah – Smetanovo náměstí. Po příjezdu na místo bylo průzkumem zjištěno, že majitel odčerpává sám a že je tento způsob dostačující, tak přejíždí na jinou událost. 5 zásah – Komenského náměstí. Jednotka po příjezdu na místo zásahu odčerpala lagunu na silnici před budovou. Byla nasazena dvě plovoucí čerpadla provedené vyčistění kanálových propustí.

Komentáře jsou uzavřeny.