23.1.2012 – Odborná příprava na zámku


Renesanční zámek v Litomyšli je bezesporu nejvýznamnější památkou ve městě. V pondělí v podvečerních hodinách se členové jednotky zúčastnili odborné přípravy, která probíhala trochu netradičně v prostorách zámku v Litomyšli. Jedním z cílů odborné přípravy byl nácvik práce ve stísněném prostředí zámeckého podzemí s použitím dýchací techniky. Po dohodě s kastelánkou paní Sehnalovou jsme měli možnost seznámit se s podzemními chodbami zámku. Práce ve stísněných prostorách podzemních chodeb, kde některé úseky je nutné zdolávat lezením "po čtyřech" má svoje úskalí a například evakuace zraněné osoby by byla značně náročná. Vzhledem k probíhající revitalizaci zámeckého návrší je taková nehoda možná. Dále jsme se seznámili s umístěním hlavních uzávěrů vody, s umístěním zdrojů hasební vody, s umístěním hlavního vypínače el. energie a podobně. Paní kastelánka nám umožnila také prohlídku přístupových cest do sklepení, k expozicím a do půdních prostor. Důležitou součástí přípravy bylo také ověření příjezdových komunikací pro hasičskou techniku. Děkujeme touto cestou paní kastelánce za velmi vstřícný přístup a za čas, který nám věnovala. Zdroj použitých fotografií: Deník - Iveta Nádvorníková Více informací: http://svitavsky.denik.cz/zpravy_region/obrazem-hasici-cvicili-v-podzemi-zamku-v-litomysli.html

CMS TV Litomyšl - hasiči v podzemí i v komnatách na zámku

Komentáře jsou uzavřeny.