Zpráva o činnosti 2010


Zpráva o činnosti jednotky JPO II Litomyšl v roce 2010

Jednotka byla zřízena usnesením zastupitelstva města Litomyšl v prosinci 2008. Jednotka v roce 2010 dosáhla zatím svého konečného početního stavu 14. členů. Všichni se pravidelně účastnily odborné přípravy, která probíhala každé pondělí od 16 hodin ještě v provizorních prostorách haly za Kotelnou. Probíhala teoretická část přípravy v klubovně a u techniky a také praktická část sestávající z nácviku v terénu. V průběhu roku byly vyškoleni noví nositelé dýchací techniky a obsluha motorové pily, velitel jednotky, velitelé družstev a strojníci. Nedílnou součástí odborné přípravy byla námětová cvičení pořádaná ve spolupráci s ÚO HZS a to 20. června v prostorách bioplynové stanice, 7. října v podniku Saint Gobain a 14. října v lesním porostu u Osíka. Členové jednotky v rámci omezeného početního stavu prováděli preventivní hlídky při operním festivalu Smetanova Litomyšl. I když jednotka nebyla v roce 2010 ještě zařazena v plánu plošného pokryti,  zasahovala při jarních bleskových záplavách v Litomyšli ve dnech 24. května a 2. června. Dále jednotka zasahovala u velkého požáru domu na Tyršově ulici dne 19. srpna. Na jaře dostala jednotka do užívání převodem od HZS cisternové vozidlo Tatra 815 - Cas 32, které tvoří spolu s vozidlem DAF 45 - Cas 15 základ techniky jednotky. Z prostředků města a z poskytnutých dotací bylo pořízeno například plovoucí čerpadlo o výkonu 1500 l/min,  hliníkový žebřík, vozidlové a ruční radiostanice, několik hadic a některé výstrojní součásti. V závěru roku byla jednotce předána rekonstruovaná požární zbrojnice na Lánech. Závěr roku byl tedy věnován především stěhování a úpravám prostor v nových prostorách základny na Lánech. Na konci prosince jsme tedy mohli oznámit HZS naši plnou připravenost. Jednotka byla dne 3. ledna 2011 zařazena do plánu plošného pokrytí a tím byla ukončena fáze jejího založení a vzniku. V současné době je pohotovost zajištěna družstvem o počtu min. čtyř členů (velitel, strojník a dva hasiči). Družstva se v pohotovosti střídají v týdenním cyklu. V případě vyhlášení poplachu nastupuje směna v pohotovosti, plus další členové jednotky, kteří jsou dosažitelní.

Komentáře jsou uzavřeny.